Velkommen til Det Jødiske Begravelsesselskab af 1810

Det Jødiske Begravelsesselskab er stiftet i 1810 og har til formål at begrave
medlemmer af Det Jødiske Samfund i København på en værdig og anstændig måde.
 
Ved begravelsen følges de religiøse traditioner efter anvisning af rabbineren.
Ved enhver højtidelighed i kapellet, er et medlem af bestyrelsen til stede og leder den praktiske afvikling.

Ønsker du at blive medlem?

Som medlem af Det Jødiske
Begravelsesselskab af 1810
er du med til at støtte opret-
holdelsen af begravelser i
Danmark efter det jødiske ritual.
 
Tryk HER og du er godt
på vej til at blive medlem.
 
Selskabets konto nummer
i Jyske Bank: 5064 - 126352 5
 
Indbetaling af medlemsbidrag
i Danske Bank 1551 - 1253301 

Generalforsamling 2018

Selskabet afholder sin ordinære 
generalforsamling 2018 søndag
den 25. marts
i Det Jødiske Hus, Krystalgade 12.
 
 
Bestyrelsens beretning for 2016
kan læses HER.

200-års jubilæum

I forbindelse med
begravelsesselskabets
200-års jubilæum 
er der udgivet en 
jubilæumsbog .
 
Læs den HER
 
Tilmeld dig post pr. mail
Du kan nu tilmelde dig vores mail-
service. Det betyder, at vi kan sende
alle vores informationer til dig via en sikker mail-forbindelse. 
Tryk HER for at komme direkte til tilmeldingen.

Om Det Jødiske Begravelsesselskab af 1810

En af sætningerne i ritualet ved en jødisk begravelse er

"Herren har givet - Herren har taget".

Sætningen markerer begyndelsen og slutningen på livet. To naturlove med den forskel, at den ene taler man meget om, mens den anden, døden, næsten ikke berøres, før end man selv en dag står midt i den sorg, som budskabet om et dødsfald er for den pårørende.

Når døden er indtruffet, træder begravelsesselskabet til og foretager alt det fornødne i forbindelse med begravelsen.
Bestyrelsen betragter denne opgave som hellig og udfører den med ærbødighed og respekt, som en sådan opgave kræver.
Ved begravelsen er et medlem af bestyrelsen til stede som fungerende forstander, for at vise den afdøde ære. Således tager
Det Jødiske Begravelsesselskab af 1810 sig af en række opgaver, som melder sig ved et dødsfald, og vi opfordrer Dem derfor
til at indmelde Dem og støtte dette frivillige arbejde, selvom tanken om at "Herren har taget" i dag måtte ligge Dem fjernt.

Erik Nathan, Formand
Det Jødiske Begravelsesselskab
Det Jødiske Begravelsesselskab af 1810